Muffin Trays White
Slide Muffin cups
Slide Tulip White
Slide Bakform White
Easter Lide beskuren white

Välkommen till Tielman!

"Formen är för bakverket vad ramen är för konstverket. Vald med omsorg lyfter den fram det utsökta innehållet, stärker helhetsintrycket och bidrar till en smakfull upplevelse."

Vår vision är att vara våra kunders naturliga förstahandsval när det gäller skräddarsydda och innovativa bakformar!

Vår affärsidé är att utveckla och tillverka funktionella bakformar för medvetna kunder där innehållet lyfts fram och mervärden skapas. Våra produkter ska vara miljövänliga, ha rätt kvalitet och vara anpassade till våra olika kunders förutsättningar och krav, från industriellt till enskilt bruk.

Våra kunder hittar man främst inom dessa tre områden:

      

skräddarsydda formar
Framtidens form
är ännu inte upptäckt, men nya idéer efterfrågas nästan varje dag. Vi arbetar efter att tillgodose dessa behov och önskemål och det är därför som flertalet av våra produkter är kundunika.

Vår ambition är att anpassa formen efter våra kunders förutsättningar och krav med målet att bidra till ökad försäljning och en mer effektiv produktionsprocess.